Leijssen Bewind en corona

Home . Nieuws . Leijssen Bewind en corona

We houden ons aan de adviezen van het RIVM en de overheid.

Dat betekent dat we zo veel mogelijk vanuit huis werken. Tot nader bericht worden geen huisbezoeken ingepland of andere afspraken gemaakt. Eventueel eerder gemaakte afspraken zullen, indien mogelijk, worden geannuleerd en verplaatst naar een andere datum. We blijven, zonder tegenbericht, telefonisch bereikbaar. Leefgeldbetalingen en overige betalingen gaan gewoon door.

We wensen iedereen een goede gezondheid toe.