Welkom bij Leijssen Bewind,
de financiële zorgverleners

Sinds 2004 zijn wij een beroepspraktijk voor curatele, beschermingsbewind, mentorschap en uitvoering (levens)testamenten in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Veel verwijzers in hulp- en zorgverlening in Zuid-Nederland weten ons te vinden, evenals accountants, notarissen en rechtbanken.

Wij zijn allround financiële zorgverleners. We zijn vooral sterk in complexe dossiers en familiecrises. Van verwijzers en andere betrokkenen horen wij vaak terug dat we over goede wetskennis beschikken en inzien hoe het juridisch systeem werkt. Onze administraties zijn altijd correct op orde en gedocumenteerd.
Door onze ervaring en kennis van zaken zijn wij inzetbaar als:
– curator
– bewindvoerder
– mentor
– gevolmachtigde
– zaakwaarnemer
– levensexecuteur en
– executeur testamentair.

Onze manier van werken

 

Betrouwbaar
Wij zijn ons dagelijks ervan bewust dat geld en goederen van anderen aan ons worden toevertrouwd. Het is onze taak daar deskundig en zorgvuldig mee om te gaan, en dat honderd procent te garanderen.

Degelijk
Goed functionerende en betrouwbare administratieve organisatie en hulpmiddelen zijn de spil in ons werk. Het is onze taak degelijk te administreren, voor verslaglegging en controle.

Deskundig
Bij ons werk komt heel wat kijken: financiën, administratie, belastingzaken, (sociale) wetgeving, beheerszaken en juridische zaken. Het is onze taak onze kennis en kunde op die gebieden op actueel peil te hebben en te houden.