Welkom bij de financiële zorgverleners van Leijssen Bewindvoeringen

 

Sinds 2004 zijn wij een beroepspraktijk voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap in Eindhoven. Veel verwijzers in hulp- en zorgverlening in Zuid-Nederland weten onze financiële zorgverleners te vinden, evenals accountants, notarissen en rechtbanken.

Onze kracht toont zich met name in complexe dossiers en familiecrises. Van verwijzers en andere betrokkenen horen wij vaak terug dat we over goede wetskennis beschikken en inzien hoe het juridisch systeem werkt. Onze administraties zijn altijd goed op orde en gedocumenteerd. Door onze ervaring en kennis van zaken zijn wij inzetbaar als curator, bewindvoerder, mentor, gevolmachtigde en zaakwaarnemer.

Onze manier van werken

 

Betrouwbaar
Wij realiseren ons dagelijks dat geld en goederen van anderen ons worden toevertrouwd. Het is onze taak daar deskundig en zorgvuldig mee om te gaan, en dat honderd procent te garanderen.

Degelijk
Goed functionerende en betrouwbare administratieve organisatie en hulpmiddelen zijn de spil in ons werk. Het is onze taak gedegen te administreren, voor verslaglegging en controle.

Deskundig
Bij ons werk komt heel wat kijken: financiën, administratie, belastingzaken, sociale wetgeving, beheerszaken en juridische aangelegenheden. Het is onze taak onze kennis en kunde op die gebieden op actueel peil te hebben en te houden.

© powered by WEBFLAT