Onze werkwijze

 

Financiële zelfredzaamheid en regie

Los van de reden om ons het bewind te laten voeren, vinden wij het belangrijk zo veel mogelijk:

  • de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen en
  • hen zelf, hun familie, mantelzorgers en andere naasten de regie te laten bepalen.

Transparant

Wij nemen wel financiële zorgen uit handen maar houden cliënten en hun naasten betrokken bij onze zorgverlening. We begeleiden hen stap voor stap. Door uitleg en advies te geven, stimuleren wij hun kennis en vaardigheden, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Wij werken met het gespecialiseerde softwarepakket 2work voor bewindvoerders, budget- en inkomensbeheerders. Cliënten en hun geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen meekijken door in te loggen op de portaal 2look. Zij hebben zo inzage in ons werk en hun actuele financiële stand van zaken.

Beschermd, zeker en veilig

Als bewindvoerder zijn we professioneel en financieel zorgverlener. Ons werk biedt de bescherming, zekerheid en veiligheid waardoor cliënten (langer) zelfstandig kunnen wonen en deel kunnen uitmaken van de samenleving.

Ook kan onze inzet familie, vrienden en mantelzorgers ontlasten, ondersteunen en helpen, en bij onenigheid onafhankelijk de zaken in goede banen leiden.

© powered by WEBFLAT