Cliënten

Home . Cliënten

Voor wie?

De drie wettelijke beschermingsmaatregelen die Leijssen Bewind uitvoert, zijn er voor kwetsbare mensen in de samenleving, die – tijdelijk – niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen door:

 • een verstandelijke beperking,
 • psychiatrische problematiek,
 • een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie),
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH),
 • problematische schulden.

Accountants, notarissen en rechtbanken in vooral Zuid-Nederland verwijzen naar ons.
Via hen, maar ook rechtstreeks werken wij voor cliënten van onder meer:

 • GGzE
 • WIJEindhoven, Eindhoven
 • Archipel Zorggroep, Eindhoven
 • Vitalis WoonZorg Groep, Eindhoven
 • Lunet zorg, Eindhoven
 • Senzer, Helmond
 • Stichting ORO, Helmond
 • Vincent van Gogh geestelijke gezondheidszorg, Venray
 • Cello, Vught
 • Dichterbij, Gennep
 • Amarant, Tilburg
 • ASVZ, Sliedrecht