Curatele

Home . Onze diensten . Curatele

Als iemand zijn/haar persoonlijke en financiële zaken niet (meer) zelf kan regelen, kan hij of zij onder curatele worden geplaatst. Wij kunnen hierbij van dienst zijn. Deze wettelijke maatregel wordt ingesteld door de rechtbank, voor personen die vanwege ziekte, beperking of handicap niet (meer) in staat zijn voor zichzelf op te komen. Zij zijn dan handelingsonbekwaam, en kunnen zelfstandig geen rechtshandelingen plegen, overeenkomsten afsluiten of verplichtingen aangaan. Daarvoor is steeds de instemming van de curator noodzakelijk, die overigens ook contracten ongedaan kan (laten) maken.

De curator kan ook familie zijn. Is er geen familie meer, of wil of kan familie de taak van curator niet op zich nemen, dan benoemt de rechtbank een professioneel curator zoals Leijssen Bewind. Wij beheren dan het inkomen en vermogen van de cliënt en behartigen zijn of haar (im)materiële belangen. Als curator zijn we bewindvoerder en mentor inéén.