Mentorschap

Home . Onze diensten . Mentorschap

Als mentor zijn we zorgregisseur voor een cliënt. We behartigen zijn of haar belangen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. We vertegenwoordigen onze cliënt bij besprekingen van zorg- of begeleidingsplannen en overleggen met behandelaars en zorgverleners.

De kantonrechter kan het mentorschap instellen voor mensen die door ziekte of beperking tijdelijk of permanent niet voor zichzelf en hun eigen belangen kunnen opkomen. Vaak neemt familie, vriend of goede kennis die taken op zich. Die kunnen of willen niet altijd, of er is onenigheid in de familie. In zulke uitzonderlijke gevallen kan de kantonrechter een beroep doen op onpartijdige mentor van buitenaf, zoals Leijssen Bewind.