Testament en levenstestament

Home . Onze diensten . Testament en levenstestament

Iedereen heeft verzekeringen: voor bijvoorbeeld de auto, huis en inboedel. Maar bent u ervan verzekerd dat belangrijke beslissingen volgens uw wensen worden genomen als u dat zelf (tijdelijk) niet kunt? Het opstellen van een volmacht zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als een inboedelverzekering. Met een volmacht regelt u dat u zelf de regie kunt houden, ook als u dingen – tijdelijk – niet meer zelf kunt doen. Steeds meer mensen maken daarvoor een levenstestament.
Mensen worden ouder, hebben wellicht geen kinderen of een samengesteld gezin. Niet altijd kunnen kinderen voor ouders zorgen, administratie overnemen of zaken regelen. De executeur van uw levenstestament, die u zelf aanwijst, kan dat wél.

TESTAMENT
Wanneer u overlijdt, hebt u een nalatenschap: alle bezittingen en schulden die u achterlaat. Uw nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In uw testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Hebt u geen testament, dan bepaalt de wet dat.

Een testament wordt opgesteld door een notaris. In uw testament legt u vast wie uw executeur wordt. De executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling van uw erfenis. Dat kan één van de erfgenamen zijn of iemand van buiten uw familie of kring. U kunt ook Leijssen Bewind aanwijzen als executeur. Dan zorgen wij ervoor dat uw testament en alle zaken professioneel worden afgehandeld, in goed overleg met uw erfgenamen.

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?
Er kan een moment in uw leven komen, dat u – al dan niet tijdelijk – geen zelfstandige beslissingen kunt nemen, bijvoorbeeld door ziekte, een ongeluk of een aandoening. Dan kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Een bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen, en alle financiële zaken. Maar die bewindvoerder kiest u niet zelf.
Een levenstestament laten maken en zelf een levensexecuteur kiezen en benoemen, zijn wel uw eigen keuzes. U denkt er goed en op tijd over na en stelt eigenlijk uw eigen draaiboek samen. U bepaalt dus van tevoren al wat er moet gebeuren met bijvoorbeeld uw huis, financiën, huisdier(en) enzovoort.

 

Met een levenstestament houdt u de regie in eigen hand. U bepaalt wie uw persoonlijke, financiële en medische zaken regelt wanneer u dit zelf (tijdelijk) niet meer kunt. Leijssen Bewind brengt uw persoonlijke wensen in kaart en stelt vervolgens samen met u het levenstestament op. U kunt ons aanwijzen als uw vertrouwenspersoon, oftewel levensexecuteur, zodat wij uw belangen kunnen behartigen en beslissingen kunnen nemen op de manier die u zelf wilt.

HOE BENOEMT U EEN LEVENSEXECUTEUR?
Uw levensexecuteur wordt benoemd in uw levenstestament. Dat wordt, net als een testament, opgemaakt door een notaris. Uw levenstestament wordt opgeslagen in het centrale levenstestamentenregister. U kunt zelf kiezen wie u als levensexecuteur wilt benoemen; iemand die u vertrouwt en die uw wensen kent. Daarvoor kunt u terecht bij Leijssen Bewind.

WAT MAG EN DOET EEN LEVENSEXECUTEUR?
Als levensexecuteur voeren wij alleen de taken uit waarvoor u ons bevoegd hebt. U kunt bevoegdheden ook verdelen over meerdere levensexecuteurs; bijvoorbeeld eentje voor financiële zaken en een andere levensexecuteur voor medische zaken, zorg en welzijn. Leijssen Bewind kan u op al deze gebieden ondersteunen.

WANNEER BEGINT DE LEVENSEXECUTEUR?
Dat bepaalt u zelf. U maakt hierover heldere afspraken met ons, zodat we precies weten wanneer we voor u aan de slag gaan.

TARIEVEN 2022 (inclusief 21% btw).
Leijssen Bewindvoeringen B.V. als levensexecuteur/executeur testamentair:
Intakekosten                                                                                         € 340,85
* Kennismakingsgesprek, bespreking testament en uitwerken van uw wensen.
Jaarlijkse (onderhouds)kosten bij rustend testament                      € 131,10
* Jaarlijkse bespreking zodat wij uw situatie en actuele wensen goed kennen.
Uurtarief uitvoering testament                                                           € 102,26
Overdragen en afsluiten dossier bij overlijden                                 € 262,19
Uurtarief uitvaart regelen                                                                   € 102,26
Uurtarief afwikkelen nalatenschap                                                    € 131,10