Overige diensten

Home . Onze diensten . Overige diensten

Volmacht

Een volmacht voor Leijssen Bewind loopt vaak vooruit op een onderbewindstelling. We kunnen dan direct beginnen met het beheer van inkomen en vermogen namens degene die ons de volmacht geeft.

We kunnen twee soorten volmachten krijgen. De beheervolmacht maakt ons als gevolmachtigde als het ware bewindvoerder, met dezelfde taken en verantwoordelijkheden. Bij budgetbeheer regelen we alleen het betalingsverkeer, dus zonder administratie, formulieren invullen en aanvragen doen.

Zaakwaarneming

In de aanloop naar onderbewindstelling of ondercuratelestelling kan Leijssen Bewind alvast zaken waarnemen voor een cliënt die dat zelf niet meer kan en niemand heeft om het beheer te voeren. Zaakwaarneming is altijd tijdelijk, totdat de wettelijke maatregel wordt ingesteld.

Testamentair bewind

Als bewindvoerder kan Leijssen Bewind – al dan niet tijdelijk – de erfenis beheren voor erfgenamen die (nog) niet zelfstandig over nalatenschap kunnen beschikken. Testamentair bewind is aan te vragen via een notaris; dat bepaalt de erflater in zijn of haar testament.

Wij voeren testamentair bewind om het vermogen verantwoord te beheren, de erfgenaam te helpen bij het beheer van de erfenis of om te voorkomen dat vermogen in verkeerde handen valt.

Schuldenbewind

Mensen met problematische schulden kunnen zich melden bij hun gemeente. Echter, soms kan die (nog) niet helpen omdat er al eerder schuldsanering is geweest of omdat de situatie nog niet stabiel is. Leijssen Bewind kan schulden niet saneren maar wel helpen met schuldenbewind.

Wanneer de kantonrechter iemand onder bewind stelt, kunnen wij ervoor zorgen dat mensen minder last hebben van hun schulden en schuldeisers, door vaste lasten betalen, het Vrij Te Laten bedrag bewaken en beslagen op rekeningen ongedaan maken. Wij regelen het inkomstenbeheer en kunnen onderhandelen met schuldeisers over minnelijke oplossingen.

Schuldsanering (WSNP)

Gemeenten kunnen een schuldsaneringtraject aanvragen bij de rechtbank. Als onafhankelijk bewindvoerder bewaakt Leijssen Bewind de uitvoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Voor en namens de cliënt zorgen wij voor bescherming en belangenbehartiging, door onder meer kwartaalcontroles van stukken en berekeningen van de WSNP-bewindvoerder.

Executeur voor levenstestamenten

In een levenstestament legt iemand vast wat hij/zij wil wanneer zelf handelen door ziekte of ongeval niet meer mogelijk is. Naast financiële zaken kan het gaan om medische beslissingen, de woning, of persoonlijke zaken zoals verzorging of de huisdieren.

In zo’n testament bij het leven kan Leijssen Bewind worden benoemd als zaakwaarnemer. Een levenstestament is aan te vragen via een notaris.

Kijk hier voor meer informatie over (levens)testamenten.